Styreleder
Jan Ole Buljo

Styremedlemmer
Ellen Berit Dalbakk
Solveig Johannessen
Anders S. Buljo
Sara Ellen Anne Eira

Varamedlemer
Tor Bjøru
Martine Eline Mo
Kjersti Myrnes Balto
Sara Inga Utsi Bongo