Duodjeinstitutt arrangerer duodji kurs; belteveving i Karasjok
Duodjeinstitutt arrangerer belteveving i Karasjok. Her har du mulighet til å lære veving kvinnebeltet.
Her vil det også bli brukt duodjibegreper og duodjiuttrykk.
Tid: 13.oktober 2018
Sted: Duodjeinstituttet i Karasjok
Veileder: Ann Solveig Nystad
Kursavgift: kr.800,-
Plass: 5 stk