Den samiske brudens hodeplagg/ silbarahka fra eldre tider og til nåtid

Duodjeinstituhtta skal gjennomføre et prosjekt hvor formålet er å rekonstruere den samiske brudens hodeplagg og silbarahka.

Den samiske brudekrone/ hodeplagget har vært lenge i bruk. Bilder tatt av Sohpus Tromholt 1884-1888, Marcus Selmer 1819-1900, Iver Olsen og Elisabeth Meyer 1939-1940 viser et unikt spekter av bruder som bærer hodeplagg/ krone laget av samer. I noen områder særlig i sørsamiske områder er det vanlig å bruke haelsie/ silbarahka/ sølvkrage.

Den eldre modellen av nordsamiske brudens hodeplagg kjennetegnes ved at hodeplagget/ kronen er dekorert med forskjellige materialer som klede, perler, lin-blomster, ring-løv av sølv (lávggastat) og forskjellige typer bånd som silkebånd og bånd med blomster-motiv.

Det skal produseres en eller flere brudekroner/ silbarahka i hver region. Totalt skal 10 duodjiutøvere delta i prosjektet.

Duodjeinstituhtta søker etter en duojár/håndverker som vil være med i prosjektet for å produsere   en lue og konstruere en brudekrone, eller lage en silbarahka. Brudekronen og silbarahka skal gjenspeile eldre tradisjonelle modeller.

Det skal lages et eget produkt for Alta, Kvænangen /Loppa, Troms og Nordland region, Karasjok og Porsanger. For mer informasjon om prosjektet kontakt 98685597/ 90586151.

Prosjektperioden til å lage produktene er fra 14.12.21-30.06.22

Søknadsfristen er utvidet til 10 januar 2022.

E-post postmottak@duodjein.no

Prosjektet er finansiert av: