I forbindelse med 100-års jubileumsuken i Trondheim i 2017 har Duodjeinstituhtta og Samiid Duodji samarbeidet for å få til duodjiutstilling som viser duodji fra hele Norge. Dette er en salgsutstilling hvor duojarat få mulighet å selge og vise fram sin duodji. Utstillingen « Jielije samien duedtie» viser håndverk fra ulike områder i Sápmi. Gjenstandene gjenspeiler arbeid av høy kvalitet, laget av samiske håndverkere.
Utstillingen vil også vises på andre steder i Norge i løpet av 2017.

​Utstillingen har besøkt Kautokeino i påsken og i juni var utstillingen utstilt v/ UitT Norges arktiske universitetsfakultet i Alta. Utstillingen er nå utstilt på Sametinget i Karasjok og skal videre til Øst- Finnmark på Saviomuseet den 2. Oktober 2017. Planen er at utstillingen vil besøke Àrran i Tysfjord og avsluttes i Røros under Marknaden 2018.
Tråante 2017 er en felles feiring av 100-årsjubileet av samefolkets første landsmøte i Trondheim 6. til 9 februar i 1917. Jubileet skal være åpent og inkluderende for samene som er et folk i fire land. 

Prosjektet er finansiert av Sametinget og Nord-Trøndelag fylkeskommune.