Gàkti Seminar

Bruken av kyst/Alta-Loppa Gàkti i Alta region
-i fortid, nåtid og fremtid

Sted: Àltta Giealla Guovddas/språksenter, ved UiT`s lokaler.
Tirsdag 13. mars kl.17.00-20.00

Åpning v/ direktør Inga Hermansen Hætta, v/Duodjeinstituhtta

Kl. 17.00-17.15 : Historisk tilbakeblikk for duodji som fag ved høyere utdanningsinstitusjoner, v/ Inga Hermansen Hætta

Kl.17.15- 17.40 Hva betyr Gákti som identitet og plagg ? v/ Idun Meli og Eva Josefsen, Alta

Kl.17.40- .17.55 Gàkti: Bruker/bærer av herre Gàkti, v/John Harald Skum, Alta

Kl.18.55-18.15 v/ Erfaringer og utfordringer med bruk av kofte i et sjøsamisk miljø, V/ Hilde Søraa, Alta

Kl.18.15 -18.30 Ungdom og brukere av Alta Gâkti , v/ Silja Haldorsen, Alta

KL.18.30-18.45 Skiftes identitet en med Gâkti, V/ Anne Marie Vars ,Alta

KL.18.45 19.00 Syr selv er bruker av Alta Gàkti og jobber blant ungdommene med å lære bort duodji som fag i skolen
v/ Marianne V. Wilhelmsen, Langfjorden

15 min pause

Paneldebatt : Leder /koordinator Jan Erik Henriksen
19.15 -19.55 Paneldeltakere: 40 min debatt og 10 min oppsummering
Idun Mele, Eva Josefsen, Harald Skum, Hilse Søraa, Marianne V. Wilhelmsen ,Anne Marie Vars

Velkommen!
Inga Hermansen Hætta, 90586151
Dudjiinstituhtta