​Duodjeinstituhtta har i dag ni veiledere innenfor duodji og design. Veilederne gir bistand til lag og foreninger og utsalgsbedrifter med flere som organiserer, produserer og/eller selger produksjon av duodji. Veilederens oppgave er i tillegg å tilrettelegge for opplæring/kompetanseheving i form av kursvirksomhet i samarbeid med faglige organer og myndigheter.

Veilederne ønsker bred kontakt med duodje-utøvere og duodje-miljøer i sine respektive regioner og arbeider aktivt med å utvikle duodji som tradisjon og kulturbygger og som hovednæring eller binæring for den enkelte duodjiutøver eller sammenslutninger av utøvere.

I de ulike regionene virker:
Region Sør
Ann-Sofi Fjällström. Veileder i duodji og design, avd. Hattfjelldal, 50 % stilling.
Nils Ove Gustafsson, Fagkonsulent, avd. Snåsa. 50 % stilling

Region Troms.
Jorunn Løkvold. Veileder i duodji og design, 50 % stilling.

Region Nordland
Tone Elvebakk. Veileder i duodji og design, 50 % stilling.

Region Finnmark
Máret Gaup Eira. Direktør og veileder i duodji og design.

Ellen Marit Sara Oskal. Veileder i duodji.

Olavi Sakari Saijets. Veileder i duodji.

Region midt-Finnmark
Heidi Gaup. Veileder i duodji og design, 50% stilling.

Region Øst-Finnmark
Katrine Transe Nilsen. Veileder i duodji og design, 50 % stilling.