boagan-4_1_orig
boagan-maljjaruvddiin
stabaid-cuoldimin_orig
gapmasat-osttocazis_1_orig
garvves-osttu
sentrefugemin-gapmasiid
1520347620
riessun-liidni

Duodjeinstituhtta har lokaler midt i sentrum av Karasjok.
Verksteder, arbeidsstasjoner og undervisningsrommet er tilsammen 123,5 m2.
Verkstedene består av et systue med industri-og pels-symaskiner, undervisningsrom, våtrom og nu jobber vi med hardsløydrommet:

  • Sylokalet består av 1 industrimaskine,  pelsemaskin, symaskin, overlockmaskin og 2 store arbeidsbord.
  • Undervisningsrommet brukes til undervisning og møter/kurs.
  • Våtrommet inneholder en skavemaskin, sentrifug, høytrykkspyler, barkkoker og barkemaskin.
  • I hardsløydrommet er det diverse utstyr og maskiner som skal komme på plass  i forbindelse med bearbeiding av tre og hornprodukter.

Duodjeinstituhtta låner/ leier ut lokaler, maskiner og utstyr:

  • Lokaler og utstyr for barking, skaving, vasking av skinn og bellinger
  • Lokaler for tekstil eller skinnarbeid
  • Lokaler og utstyr i forbindelse med produksjon/ prøveproduksjon eller kurs
  • Lokaler og utstyr for tre -, horn– eller beinarbeid kommer.
  • Alle som benytter verkstedet må betale leie for utstyr og maskiner

Kontakt  oss for nærmere informasjon
Heidi Gaup
telefon: 90586151
epost: heidigaup@duodjein.com