Duodjeinstituttet har gode lokaler og maskiner, og veiledning til å lære tradisjonell duodjihåndverk og berede tradisjonelle materialer med moderne treknologi.
Les mer her: http://arbeidstittel.no/2016/09/19/duodji-samisk-handverk/
Duodjeinstituhtta leier lokaler hos Duodjesiida Bygget ligger midt i sentrum av Kautokeino.
Bygget har et brutto areal på 1 445 fordelt med 1294 m2 i 1. etasje og 151 m2 i hems.
Duodjeinstituhtta disponerer  678 m2 totalt i bygget.

Verksteder, arbeidsstasjoner og undervisningsrommet er tilsammen 501 m2.
Verkstedene består av ett hardsløydrom, systue, undervisningsrom, våtrom og butikklokale:

 • Butikklokalen blir fremleid til Opplæringskontoret for reindrift og duodji
 • I hardsløydrommet er det diverse utstyr og maskiner som brukes i forbindelse med bearbeiding av tre og hornprodukter:
 • Systuen har 2 industrimaskiner, en pelsemaskin. en skinnsømmaskin og 2 store arbeidsbord
 • Undervisningsrommet brukes til undervisning og møter
 • Våtrommet inneholder en skavemaskin og barkemaskin

Kontorer og møterom er til sammen 177 m2.
Kontoravdelingen består av 4 kontorer til sammen 78 m2.  I fellesskap med de andre leietakere blir kjøkkenet i andre etasje brukt til spisested for ansatte og brukes også i forbindelse med møtevirksomhet.
Inngangshallen som er på 53 m2 brukes som utstillingslokale for duodjiprodukter.

Duodjeinstituhtta låner/ leier ut lokaler, maskiner og utstyr:

 • Lokaler og utstyr for barking, skaving, vasking av skinn og bellinger
 • Lokaler og utstyr for tre -, horn– eller beinarbeid
 • Lokaler for tekstil eller skinnarbeid
 • Lokaler og utstyr i forbindelse med produksjon/ prøveproduksjon eller kurs
 • Alle som benytter verkstedet må betale leie for utstyr og maskiner
 •  
Ring oss for nærmere informasjon
 • Telefon hovedkontor: 95003001
 • Mobiltelefoner: 90586151/  98685597
Maret Gaup Eira


Duodjesiida 
Duodjesiida eier lokalene.
Ta kontakt med Duodjeinstituhtta om lokaler.
Tlf. +47 95003001
eller e-post: duodjein@online.no