Sámi Duodji-sertifiseringsmerket har eksistert siden 1980-tallet og er et kjent
merke for autentisk samisk håndverk. Etterligninger av samisk håndverk på
markedet er i dag en stor utfordring for samiske håndverkere.
Sertifiseringsmerkets formål er å gi kunnskap til kjøperne om hvilke
produkter som er autentisk samisk håndverk. Når du kjøper produkter med Sámi
Duodji-merket, så vet du at du støtter samiske håndverkere og det samiske
samfunnet.
Sámi Duodji sertifiseringsmerket administreres og distribueres av samiske
håndverksorganisasjoner:
• i Finland – Sámi Duodji ry
• i Sverige – Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen
• i Norge – Duodjeinstituhtta
• i Russland – Čepes Sam Arts and Crafts Association

SENDE INN SØKNAD OM SÁMI DUODJI
SERTIFISERINGSMERKE?
Søknad til sertifiseringsmerket må sendes inn digitalt via dette nettskjemaet.
Duojárat som allerede har Sámi Duodji-merke må sende ny søknad for å ta i bruk
det fornyede merket. De gamle merkene kan ikke brukes etter 31.12.2023.
Lisenskontorene (Sámi Duodji ry, Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji,
Duodjeinstituhtta ja Čepes Sam Arts and Crafts Association) behandler søknadene
om Sámi Duodji-merket. Behandlingstider og tidsfrister finner du på
lisenskontorenes hjemmesider.

PRODUKTETIKETTER OG LISENSAVGIFT
Brukere av sertifiseringsmerket skal betale 250 NOK annet hvert år for lisensen til å
bruke merket. Avgiften dekker kostnader til oppfølging av sertifiseringsmerket,
markedsføring av merkets brukere og oppfølging av misbruk av merket.
Sertifiseringsmerkets brukere får 150 produktetiketter når søknaden godtas;
produktetikettene har Sámi Duodji-merket og ditt personlige lisensnummer. Etter
dette kan du bestille flere etiketter etter behov. Du får og tilgang til en digital
markedsføringspakke som du kan bruke til å markedsføre din virksomhet.