Rabas virgi kanturjođiheaddjin/ Ledig stilling som kontorleder ved Duodjeinstituhtta

Kontorleder
Arbeidsgiver: Styret for Stiftelsen Duodjeinstituhtta
Sted: Kautokeino
Stillingstittel: Kontorleder
Søknadsfrist: 24. Mai 2024

Duodjeinstituhtta leter etter en kontorleder med allsidige kunnskaper, erfaring og interesse for prosjektarbeid, forskning og utvikling med nyvinning for samisk tradisjons kunnskap.
Det legges vekt på erfaring og kunnskaper i immaterielt kulturarbeid. Virksomheten er tverrfaglig sammensatt av høyt kompetente fagpersoner i duodji. Virksomheten tilbyr faglig veiledning i duodji og arbeider med tradisjonskunnskap i samisk duodji som kultur, fag og næring. Duodjeinstituhtta er den eneste landsomfattende kompetanse og utviklingssenter for duodji. Vi jobber med utvikling av maskiner og utstyr for å bedre lønnsomheten og arbeidsvilkår for utøvere for duodji. Di jobber også med nye løsninger for å få kvalitet sikre råvarer til produksjon av duodji.
Duodjeinstituhtta har hovedkontoret med duodjiverksteder i Kautokeino, videre har instituttet 6 avdelinger i Snåsa, Hattfjelldal, Evenes, Samuelsberg, Karasjok og Varangerbotn.
Vi har gode arbeidsvilkår og en kvalitet sikret arbeidsmiljø. De ansatte vil være en viktig del av helheten, og vi setter pris på om du er engasjert, fleksibel og selvstendig. Disse kvalitetene vil gjøre arbeidshverdagen din meningsfullt og spennende.

Arbeidsoppgaver
Sammen med direktøren og andre ansatte blir du med på den spennende jobben med duodji over hele landet og internasjonalt. Utvikle og utvinne arbeidmetoder for duodji. Du vil få oppgaver innenfor både personaloppfølging og HMS-arbeid, men også faglig utviklingsarbeid innen duodji. En del oppgaver vil være av praktisk karakter, særlig i kursing og veiledning av duodji. Du vil også ha ansvar for oppfølging av duodjimerke-søknader. Personen som tilsettes må være innstilt å jobbe med administrasjons oppgaver, kontorarbeid og arbeide med lønninger.
Som nestleder blir du stedfortreder for leder og vil bistå leder innen områdene fag, personal og økonomi. I startfasen vil du sammen med leder avklare og definere oppgaver for nestleder.Kvalifikasjoner
• Høgskoleutdannelse eller relevant erfaring og praksis knyttet til arbeidsoppgavene Fagbrev i duodji, kunnskap og kjennskap til duodji som kultur fag og næring.. Ha et solid nettverk mot ulike duodjimiljøene (i sapmi) fagorganisasjoner og utdannings institusjonene innenfor landegrensene i Norge ,Finland og Sverige.
• Erfaring og nettverk mot finansierings institusjonene i Sapmi
• God innsikt i offentlig forvaltning og politiske prosesser
• Det er ønskelig med person som har erfaring fra fagorganer, duodjiorganisasjoner, andre aktuelle samarbeids partnere institusjoner- organisasjoner og kunnskapsorganisasjoner for Sápmi
• Gode evne til å lære og benytte deg av digitale systemer og verktøy
• å ivareta oppfølging av saker knyttet til samordning og videreutvikling av duodjiutøvernes virksomhet til beste for duodjiutøvere i regionene.
• Være en nettbygger for duodji over hele Sàpmi
• Kunne duodji og ha praktisk erfaring med veiledning og mønsterutvikling. Ha faglig kunnskaper i ulike duodji produksjoner

Personlige egenskaper
Du har:
• Gode kommunikasjons, relasjons- og samarbeidsegenskaper
• Høy arbeidskapasitet
• Gode lederegenskaper, er ansvarlig og utforskende
• Engasjement og kunnskap om fagområdet
Vi tilbyr
• Interessante arbeidsoppgaver i et spennende fagmiljø.
• Fleksibel arbeidstid
• Lønn etter avtale.
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Stillingsprosent 100%

Stillingen lyses ut som en fast stilling gjennom offentlig utlysning.Det gjøres oppmerksom på at søkers navn normalt vil bli offentliggjort i forenklet søkerliste. Søker kan be om unntatt offentlighet, men da må dette begrunnes skriftlig, jf § 25 i offentlig lov. Dersom vi ikke kan imøtekomme ønsket, vil søker bli varslet før søkerliste ferdigstilles.
Kontaktinformasjon:
Direktør Maret Gaup Eira, tlf. 98685597
E-post: maretgaupeira@duodjein.no