Møte for samiske håndverkere i Kautokeino 15.4.2024

Møte for samiske duodjiutøvere i Kautokeino 15. april. Samerådet, Duodjeinstituhtta, Sametinget og duodjiutøvere møttes i Kautokeino i går for å diskutere og snakke om varemerket Sámi Duodji. Møtet ble streamet og flere duodjiutøvere fulgte streamen.

Det ble en svært interessant workshop om eksempel-lista til Sámi Duodji.

Det kom inn mange gode kommentarer og forslag til eksempel-listen. Disse kommentarene og forslagene presenteres på neste møte mellom lisenskontorene.

Her er lenke til eksempel-listen:

https://samitrademarks.com/…/Ovdamearkalistu-SA…

Har du som duodjiutøver kommentarer eller forslag til denne listen, ta gjerne kontakt med Duodjeinstituhtta eller Samerådet.